Transfer karta je přednabitá parkovací karta, která umožňuje výhodnější krátkodobé parkování na expresních parkovištích P1 Express, P2 Express a PB Economy.

Transfer kartu mohou využívat zákazníci, kteří jsou podnikateli v cestovním ruchu, anebo předmět jejich činnosti je jinak úzce navázán na frekventované využívání letecké přepravy z/na Letiště Václava Havla Praha (např. provozovatelé obchodní letecké dopravy, poskytovatelé leteckých služeb podle zákona o civilním letectví, cestovní kanceláře, cestovní agentury, provozovatelé ubytovacího zařízení, zastupitelské úřady apod.). Zákazníkem nemůže být provozovatel taxislužby. Těmto zákazníkům nabízíme Taxi kartu.

Transfer karta je provázána s registrační značkou vozidla (s Transfer kartou není možný cenově zvýhodněný vjezd neregistrovaným vozidlem). Na jednu Transfer kartu lze registrovat 2 různá vozidla zákazníka (tj. max. 2 registrační značky). Žádné z vozidel nesmí být evidováno jako vozidlo taxislužby.

Vydávání a užívání Transfer karty se řídí obchodními podmínkami a Provozním řádem odstavných ploch pro motorová vozidla na Letišti Václava Havla Praha. Současně je držitel Transfer karty povinen dodržovat podmínky uvedené v Provozním řádu veřejných hal letiště Praha/Ruzyně.

Ceník (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Cena hmotného nosiče 235 Kč.

Minimální výše nabití kreditu 1 500 Kč.

Platnost kreditu je 1 měsíc

Cena za parkování

Délka stání Zvýhodněný vjezd* Opakovaný vjezd
do 15 minut 70 Kč 100 Kč
do 30 minut 150 Kč
do 45 minut 100 Kč 200 Kč
do 60 minut 250 Kč
+ každých dalších 15 minut + 100 Kč

* Umožněn jeden průjezd zdarma o délce max. 10 minut jednou za 24 hodin

Pokud se na parkoviště vracíte po více než 20 minutách od posledního výjezdu, máte právo na zvýhodněný vjezd. Pokud se vracíte po méně než 20 minutách, platí pro vás ceník opakovaného vjezdu.

Pokud provozujete více vozidel a máte zájem o hromadné objednání více Transfer karet, kontaktujte nás přímo na e-mailovou adresu transferkarta@prg.aero.

Postup pro vydání Transfer karty:

  1. Stáhněte si žádost o vydání Transfer karty z odkazu uvedeného níže a dokument řádně vyplňte pravdivými údaji. Prosíme, netiskněte ani nevyplňujte žádost ručně. Ručně vyplněné žádosti nelze zpracovat.
  2. Přihlaste se do své datové schránky na adrese https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/.
  3. Klikněte na políčko [ NAPSAT ZPRÁVU ] a do pole adresáta vyplňte následující identifikátor: ayqexy5
    Jedná se o adresu datové schránky Letiště Praha, a.s. Tuto volbu potvrďte.
  4. Do předmětu napište text „transferkarta“ a klikněte na tlačítko [ POKRAČOVAT ].
  5. Do pole příloh nahrajte vámi vyplněnou žádost z kroku 1 a zprávu odešlete. Tímto jste úspěšně požádali o Transfer kartu.
  6. Po přijetí žádosti provedeme kontrolu vámi uvedených údajů. Pokud budou všechny údaje správné, budeme vás informovat e-mailovou zprávou s instrukcemi k vyzvednutí karty. Pokud vyhodnotíme některé údaje za nesprávné nebo nepravdivé, budete zpětně o této skutečnosti informováni e-mailovou zprávou a budete mít možnost dané údaje opravit.
  7. Samotná Transfer karta bude funkční od 1. května 2024.