Taxi karta je přednabitá karta, která umožňuje výhodnější krátkodobé parkování na expresních parkovištích P1 Express, P2 Express a PB Economy

Karta je vydávána osobám, které splňují požadavky pro provoz taxislužby:

 • jsou držitelem živnostenského oprávnění k provozování živnosti Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 • taxislužbu provozují prostřednictvím vozidla zařazeného do evidence vozidel taxislužby
 • řidič je držitelem platného průkazu řidiče taxislužby

Taxi karta je provázána s registrační značkou vozidla taxislužby (s Taxi kartou není možný cenově zvýhodněný vjezd neregistrovaným vozidlem), pro každé vozidlo taxislužby je třeba pořídit vlastní Taxi kartu.

Vydávání a užívání Taxi karty se řídí obchodními podmínkami a Provozním řádem odstavných ploch pro motorová vozidla na Letišti Václava Havla Praha. Letiště Praha očekává kultivované chování poskytovatelů taxislužeb v areálu letiště, včetně dodržování platných právních předpisů a cenotvorby v souladu s nařízením o maximálních cenách osobní taxislužby. Současně je držitel Taxi karty povinen dodržovat podmínky uvedené v Provozním řádu veřejných hal letiště Praha/Ruzyně.

Ceník (uvedené ceny jsou včetně DPH)

Cena hmotného nosiče činí 235 Kč.
Výše prvního nabití 3 000 Kč.

Cena za parkování:

Délka stání Zvýhodněný vjezd* Opakovaný vjezd
do 15 minut 50 Kč 100 Kč
do 30 minut 150 Kč
do 45 minut 200 Kč
do 60 minut 250 Kč
+ každých dalších 15 minut +100 Kč

* Umožněn jeden průjezd zdarma o délce max. 10 minut jednou za 24 hodin a to pouze na jednom z expresních parkovišť.

Pokud se na parkoviště vracíte po více než 20 minutách od posledního výjezdu, máte právo na zvýhodněný vjezd. Pokud se vracíte po méně než 20 minutách, platí pro vás ceník opakovaného vjezdu.

Pokud provozujete více vozidel taxislužby a máte zájem o hromadné objednání více Taxi karet, kontaktujte nás přímo na e-mailovou adresu taxikarta@prg.aero.

Postup pro vydání Taxi karty:

 1. Stáhněte si žádost o vydání Taxi karty z odkazu uvedeného níže a dokument řádně vyplňte pravdivými údaji. Prosíme, netiskněte ani nevyplňujte žádost ručně. Ručně vyplněné žádosti nelze zpracovat.
 2. Přihlaste se do své datové schránky na adrese https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/.
 3. Klikněte na políčko [ NAPSAT ZPRÁVU ] a do pole adresáta vyplňte následující identifikátor: ayqexy5
  Jedná se o adresu datové schránky Letiště Praha, a.s. Tuto volbu potvrďte.
 4. Do předmětu napište text „taxikarta“ a klikněte na tlačítko [ POKRAČOVAT ].
 5. Do pole příloh nahrajte vámi vyplněnou žádost z kroku 1 a zprávu odešlete. Tímto jste úspěšně požádali o Taxi kartu.
 6. Po přijetí žádosti provedeme kontrolu vámi uvedených údajů. Pokud budou všechny údaje správné, budeme vás informovat e-mailovou zprávou s instrukcemi k vyzvednutí karty. Pokud vyhodnotíme některé údaje za nesprávné nebo nepravdivé, budete zpětně o této skutečnosti informováni e-mailovou zprávou a budete mít možnost dané údaje opravit.
 7. Samotná Taxi karta bude funkční od 1. května 2024.