Parkování u Terminálu 1

  • Příjezd na parkoviště je shodný s příjezdem na P1 Express. Pro autobusy je vyhrazen samostatný vjezd na parkoviště.
  • Kapacita parkoviště je 10 míst.
  • Platba za parkování se provádí v automatických pokladnách pomocí hotovosti nebo platebních karet.
  • Vzhledem ke kapacitě, nelze parkování předem rezervovat ani zde dlouhodobě parkovat

Parkování u Terminálu 2

  • Autobusy u Terminálu 2 mohou parkovat na parkovišti PB Economy. Příjezd na parkoviště je shodný jak pro autobusy tak pro osobní vozy. Autobusy mají vyznačený samostatný pruh.
  • Kapacita parkoviště je 21 míst. 
  • Platba za parkování se provádí v automatických pokladnách pomocí hotovosti nebo platebních karet.
  • Vzhledem ke kapacitě, nelze parkování předem rezervovat ani zde dlouhodobě parkovat.

Ceník

Minuty P1 EXPRESS – Terminál 1* PB ECONOMY - Terminál 2
0 - 30 minut 120 Kč 120 Kč
Každých dalších započatých 30 minut 120 Kč 120 Kč

Platba za parkování autobusu na P1 Express se provádí výhradně v pokladně BUS ve stejném pruhu buď v hotovosti nebo platební kartou.

Všechny částky jsou uváděny včetně DPH.