Upozornění

Prosíme uživatele parkovacích ploch Letiště Praha o dodržování dopravní předpisů a Provozního řádu odstavných ploch pro motorová vozidla na LP. V případě dopravního přestupku nebo porušení Provozního řádu může provozovatel parkovišť udělit pokutu 2000 Kč, zároveň má i možnost odtáhnout vozidlo, které porušuje výše uvedené. Dokument Provozní řád je uveden na této stránce v odkazu níže. 

V jakém případě je vozidlo z parkoviště odtaženo a co dělat v případě odtažení vozidla

 • Vaše vozidlo parkovalo v rozporu s Provozním řádem Letiště Praha nebo v rozporu s dopravními předpisy.
 • Vozidlo bylo označeno minimálně po dobu 48 hodin výstražným upozorněním (např. formou modrého vykřičníku, který se vylepuje na boční sklo automobilu).
 • Rozhodnutí o odtažení bylo schváleno Vedoucím provozu Parkování nebo Vedoucím týmu Dispečinku nebo Manažerem organizační jednotky Parkování.
 • Před samotným odtahem se provedla důkladná fotodokumentace, případně i videozáznam vozidla ze všech stran, včetně dokumentace dopravní situace.
 • Vozidlo bylo odtaženo na odtahové parkoviště JIH: ulice Za Teplárnou 4-6, Praha 6
 • V takovém případě prosím kontaktujte Dispečink parkování na tel. +420 220 114 022, kde si ověříte, zdali vozidlo bylo opravdu odtaženo provozovatelem parkovišť LP.
 • Pokud ano,  prosím dostavte se osobně na přepážku Dispečinku v parkovacím domě PC COMFORT (přízemí v hale) k dořešení úhrady za parkování na parkovišti (odkud bylo vozidlo odtaženo), úhrady za samotný odtah, úhrady za parkování na odtahovém parkovišti.
 • Doložte malým technickým nebo velkým technickým průkazem, že jste oprávněný majitel nebo uživatel vozidla.
 • Po uhrazení všech poplatků vyplňte předávací protokol a domluvte se s pracovníkem Dispečinku na čase předání vozidla na odtahovém parkovišti v ulici Za Teplárnou 4-6, Praha 6
 • Vozidlo vám bude předáno na základě podpisu předávacího protokolu.

   

 • Cena za odtažení vozidla: 

  Odtah vozidla (nekryté parkovací plochy): 2 300 Kč/1 vozidlo

  Odtah vozidla (parkovací domy): 2 600 Kč/1 vozidlo

  Vícepráce při odtahu: 800 Kč/1 hod

  Parkovné na odtahovém parkovišti: 300 Kč/1 den

odtah_aeroparking.jpg